: " "

. ., , , . , , . , - , , : , , , : , .

, , , . :

: ? , . : ? (. 15:13). : , ? : , , , : , , , , . , , , , , . : , [] , ? (. 7:59). , , , , (. 1:1314). , , , , , (. 2:8).

, , , . , .

, . .

, . , , , (1 . 11:12). , , , , , , (2 . 3:6), .

, , , , , , (. . ). , - -. :

, , ; , , (. 11:27). ! , , (. 1:3). , ! (1 . 6:20). , , (2 . 2:2). , , , (2 3:2). , , : , , , (. 4:9).

, , , . , , ? : , , , (2 . 2:15). , , .

, : ?

, . , . , .

. , , , . :

; , , , , . (. 21:25), . , , , .

, [] , [] [], , , , , , , ; , , ; , (1 . 15:37), . , , ? . , , , .

. [ ], , , , , , , , , , (. 1:3), . ? . : . .

: , , (. 20:31). . , 4-6 . , , , ?

, , , (2 . 1:12). ; , (3 . 1:1314), . , , .

, , ; , , , (. 6:12) . , ? . : , ? (1 . 15:29). , ? - , .

, : , . , , (2 . 2:67). ( ) ? , ( ). : I , .

, (1 . 11:34), . , , , . - .

, , : . , ( ).

, .

? , : , . , , .

, , . , . , (.1:11), . , , , , , ? (1 . 3:910), .

, ?

) ( , , ).

) ( , , ).

) .

) ( , , , ).

) .

. : , , , , , , , , . : . , , ; , , (. 11:27). . , : (. 14:23).

: , , , , (. 17:8) . : , , . , , ( ) . : , (1 . 11:23).

, : ; ; ; ; , .

, , , , . , , , , , , . , .

:

. , , () .
: 27.05.2016 :
: pravlife.org
: agapitluka@ukr.net