: - -? , , , : . : . . : , , (.7,21). , (.1,51). : : , (.8,22).

. . , , , ; .

, , . - , . , (). , . , , . , : , , , (.7,29).

. - - . , , .

. , , - . , . , , . - . , : ! . . - . - : , , , . . , , . , . . , , , . , : ? ? : . , . , , .

, , . , , . , . , . . , , , . , , .

- , , , . , . , . , . , . , .

, . , , , . , . , , . , .

? - , - - . . , , , , - , , .

, , . , . , . , , , , . , .

. , : . : . , .

: 31.03.2017 :
: radonezh.ru
: agapitluka@ukr.net